Krizový management, restrukturalizace, marketing

Restrukturalizace

Restrukturalizace firem - praktické návody a tipy ZDARMA!
Restrukturalizujte ihned a sami. 

Restrukturalizace firem a podniků 

Restrukturalizace podniku nemusí být nutně řešením aplikovaným pouze v krizové situaci podniku, ale může být výsledkem rozhodnutí vlastníka v tom udělat změnu v podniku. Pokud se rozhodnete pro restrukturalizaci podniku, je dobré na tamto projektu spolupracovat s nezávislým partnerem. Ten není zatížen osobními vazbami k podniku.
Jedna z nejdůležitějších úloh managementu je zvládnutí krize. Koncept restrukturalizace je pro každý podnik jiný, dle podmínek každého podniku. Ve všech případech je proces restrukturalizace podniku procesem složitým a náročný. Každá podniková krize vyžaduje od managementu maximální oddanost a důslednost. Většina krizí je převážně důsledkem chyb managementu. Běžným příznakem všech podnikových krizí je, že důležitá rozhodnutí musí být často přijata pod velkým časovým tlakem. Obecně by si měl před začátkem restrukturalizaci každý zodpovědět na tyto otázky: Jaké jsou slabé stránky podniku? Je podnik možné vůbec restrukturalizovat? Jaké jsou klíčové prvky restrukturalizace? Kdy bude dosaženo obratu v hospodaření? Výkaz zisků, cash flow, finanční plán, atd.
Ve všech případech je proces restrukturalizace náročný a dlouhodobý. Výsledkem však je opět životaschopný podnik.
Naše firma nabízí restrukturalizaci vlastními silami, kde pomocí našich rad a nástrojů můžete restrukturalizovat sami bez navýšení nákladů.


 

Marketing

Marketing je proces výzkumu trhu, prodeje výrobků nebo služeb, který má za cíl udělat taková opatření, aby byl nový produkt/výrobek uveden na trh ve vhodný čas a za vhodnou cenu. U stávajících výrobků a služeb má za cíl zvýšení jejich prodejnosti nebo udělat takové inovace, které by zvýšení prodejnosti zajistili. Marketing je chápán jako proces zaměřený na zákazníka. Marketing vznikl v USA v 2. polovině 19. století s rozvojem strojové výroby. , kdy vznikla potřeba zabývat se výrobními metodami. Marketing se začal orientovat na prodej. V té době se pozornost marketingu přesunula do reklamy. Vznikl nadbytek zboží a byl problém s jeho prodejem. Marketing orientovaný na prodej se zabýval průzkumy trhu, aby mohli přizpůsobit výrobu tomu, co zákazník požaduje.
Marketing neodmyslitelně je nedílnou součástí podnikání. Marketing rozhoduje o úspěchu každého podniku nebo firmy, které se nacházejí v konkurenčním prostředí.
V České republice je možné prakticky se setkat s marketingem teprve od počátku 90. let 20. století. Není to však pojem zcela neznámý. Již od konce 2. světové války se používal termín marketing. Skládal se z jednotlivých činností, které nebyly propojené. Až ve 20. století byl vytvořen komplex navzájem propojených marketingových aktivit a tím byl definován pojem marketing.
Marketing zajišťuje dlouhodobou úspěšnost organizace v konkurenčním prostředí, která je založena na spokojenosti zákazníků .


Marketing  - nástroje

Marketing používá několik základních nástrojů. Nejvíce používaný nástroj pro marketing je v poslední době internet.

Marketing na internetu

Marketing na internetu - internet jako nástroj pro marketing se používá v rámci fulltextového vyhledávání, pro šíření PR článků, sdělení pomocí reklamy na internetu, atd. ...

Marketing - podpora obchodu

Marketing je vždy pouze nástroj, ne cíl. Ti, co dělají pouze marketing si to někdy zaměňují. To se stává pak marketing spíše přítěží než přínosem.

 

Krizový management

Každý podnik nebo firma se může dostat v průběhu svého vývoje do situace, kdy její podnikatelské aktivity oslábly, je ohrožena její stabilita z různých vnitřních nebo vnějších příčin nebo je hlavně ohrožena její další životnost. Toto je v současné době označováno jako krizový management. Hlavním úkolem krizového managementu je předvídání vzniku krizových situací, dále zkoumání jejich příčin a následně jejich řešení. Krizový management je chápán jako proces, který se má vyrovnat s napjatou situací, vést rozhodovací procesy odpovědných osob k co nejrychlejšímu vyřešení problémů v podniku či organizaci. Pokud se organizace nachází v krizi a interní manažeři z ní nevidí východisko, poté vlastníci organizací mohou najmout krizový management na určitou dobu. Krizový management je odezva na neočekávané události. V podnikatelském prostředí se tak stále více objevuje jako součást manažerské práce. Krizový management má rovněž za cíl minimalizovat škody vzniklé v důsledku krize a zvládat následky krize. 

Krizový management v praxi

Krizový management - praktické návody a tipy ZDARMA. Pro krizový management je nejdůležitější funkcí to, aby fungoval. Krizový management by měl krizi. Velice často krizový management musí dělat i nepopulární a bolestivá opatření. Firma musí být na krizový management připravená.

 

Krizový management vlastními silami

Chcete zvyšovat výkonnost vašich obchodníků, mít vše pod kontrolou a ještě ušetřit náklady? Využitím praktických nástrojů pro zvýšení obratu to můžete realizovat sami.   

 

 

 

 

Internetový marketing

Internetový marketing či marketing na internet nebo i on-line marketing je v definován různým způsoby. Za internetový marketing je občas označován e-marketing, nebo-li elektronický marketing. To není ale správné označení, neboť e-marketing zahrnuje veškerý elektronický marketing, tedy včetně internetového marketingu, mobilního marketingu, online televize. V současné době největší podíl v elektronickém marketingu zaujímá internetový marketing.
Další termín, který se používá v souvislosti s internetovým marketingem je e-business. Jedná se o obchodní aktivitu, která probíhá prostřednictvím informačních technologií a zahrnuje digitální online komunikaci, online marketing a online výzkum. A poslední termín, který se používá v internetovém marketingu je online reklama. Jedná se o stejný termín jako je termín internetová reklama. Zahrnuje však veškerou reklamu, která se šíří jakýmikoliv elektronickými kanály.
Internetový marketing zahrnuje také marketing ve vyhledávačích, e-mailing a mnoho dalších nástrojů.Internet nabízí přesnější zacílení, vyhodnocování a plánování kampaní než jsou klasická média. Internetový marketing nabízí možnost oslovit zákazníka mnoha cestami a díky tomu se dají propagovat výrobky neskutečně mnoha různými způsoby. Internetový marketingem nejen přivedete zákazníky, ale i si je na svých webových stránkách udržíte. Internetový marketing je kombinací několika různých technik.

Internetový marketing efektivně

Poradíme vám jak nastavit vaše internetové stránky. Náš produkt vám otevře silný obchodní kanál, kterým je internet. Správné nastavení internetových stránek má velký vliv na internetový marketing a zvyšování obratu. Sami si budete toto moci nastavovat, ovlivňovat a využívat. Vydělávejte více díky internetovému marketingu a buďte úspěšnější.

 

Ukáži Vám jak reálně zvyšovat zisk
a efektivitu firmy.

Chci vědět více

Ing. Petr Valda, který již 16 let směřuje firmy k zisku, shrnul svoje praktické poznatky do zajímavých a neotřelých jednoduchých postupů o které se s Vámi podělí.

Zaregistrujte se a obratem obdržíte první z nich.
Následně budete každý týden dostávat další zajímavé podněty pro změnu Vaší firmy ZDARMA.

ZDARMA informace a tipy pro zvyšování zisku a lepší fungování firmy.
Získejte zdarma tipy a reálné podněty pro změny ve firmě, které zvýší Váš zisk, zvýší obrat, sníží náklady.
Stačí vyplnit e-mail...
Chci tipy zdarma

Jak zvýšit ZISK

více informací

Jak snížit
náklady o 43%?

více informací

Jak zvýšit
(3x) OBRAT

více informací

Jak zlepšit firemní efektivitu

více informací

Úvodní video 

Zde se dozvíte více o nástrojích, jejich používání a jejich přínosu pro Vaše zisky.

Spustit video

Interaktivní DVD průvodce pro školení obchodníků

Nejprodávanější nástroj pro školení obchodníků, které můžete realizovat sami a opakovaně dle Vašich potřeb

Chci vědět více!